Sony FE 14 ММ F1.8 G - компактний ширококутний об’єктив із великою діафрагмою


Компанія Sony розширює лінійку об’єктивів із байонетом Е. Нова модель — FE 14 ММ F1.8 GM (SEL14F18GM) — це компактний, світлосильний, ширококутний об’єктив із діафрагмою F1.8, який дозволяє поглянути по-новому на світ, особливо під час зйомки пейзажів, архітектури, зоряного неба та інтер'єрів.

Висока роздільна здатність при компактній та легкій конструкції.

Новий об’єктив FE 14 ММ F1.8 GM — компактний та легкий. Його розміри — 8,57 x 4 см, а вага — лише 462,1 г. Передові оптичні технології забезпечують високу роздільну здатність та неперевершений контраст. За допомогою двох вдосконалених асферичних елементів типу XA з високою точністю обробки поверхні можна досягти відмінної деталізації по всьому кадру, навіть у кутах, і при цьому об'єктив компактний та легкий. Два елементи ED з наднизькою дисперсією і один елемент Super ED компенсують хроматичні аберації і покращують контраст на всіх значеннях діафрагми.
Завдяки максимальній діафрагмі F1.8 нового об'єктиву можна робити якісні знімки з точковими джерелами світла, наприклад, при зйомці зоряного неба або інших сюжетів в умовах низької освітленості, без необхідності використовувати дуже довгу витримку. Фірмове покриття Nano AR Coating II покращує мікроконтраст і деталізацію завдяки зменшенню засвічень і кольорових плям.

Об'єктив FE 14 ММ F1.8 GM забезпечує гарний ефект «боке» на діафрагмі F1.8 навіть при фокусній відстані 14 мм. Мінімальна дистанція фокусування складає 24,89 см. Тому об'єктив FE 14 ММ F1.8 GM відмінно підходить для зйомок великим планом, фото- і відеозйомки і дозволяє отримувати чудове розмиття ділянок кадрів поза фокусом, завдяки чому відома серія Sony G Master. Асферичні елементи типу XA, 9-пелюсткова кругла діафрагма і ефективна компенсація аберацій дозволяють художньо «розмивати» фон без небажаного ефекту «цибулевих кілець».

Покращений і тихий автофокус.

Два лінійних мотора фокусування типу XD забезпечують точне наведення на різкість і утримання об'єкта у фокусі при зйомці з малою глибиною різкості на діафрагмі F1.8. Це дозволяє професіоналам успішно вирішувати свої творчі завдання навіть у складних умовах. Зокрема новий об'єктив забезпечує безшумне автофокусування з мінімальною вібрацією і дозволяє плавно налаштовувати фокусування під час зйомки відео.

Зручність управління і надійність для професіоналів.

Кнопка блокування фокусу, перемикач режимів фокусування і кільце ручного фокусування роблять зйомку більш зручною та комфортною. Кнопці блокування фокусу можна призначити ряд функцій в меню камери. Фокусувальне кільце з лінійним відгуком (Linear Response MF) чуйно реагує на обертання і дозволяє точно фокусуватися вручну. Кільце управління діафрагмою спрощує управління діафрагмою. Об'єктив FE 14 ММ F1.8 GM оснащений заднім тримачем фільтрів, за допомогою якого можна встановлювати фільтри у вигляді пластин: нейтрально-сірі, кольорокорегуючі, пом'якшуючі та ін.

Завдяки пиловологозахисній конструкції об'єктив можна використовувати для зйомки за несприятливих погодних умов. Передня лінза має фторовмісне покриття, що відштовхує воду, жир і інші забруднення. Задня лінза має таке ж покриття, що допомагає зберегти її поверхню в чистоті при зміні світлофільтру. А вбудована пелюсткова бленда ефективно захищає від засвічень та кольорових плям.

Вартість Sony FE 14 ММ F1.8 GM (SEL14F18GM) і дата старту продажів в Україні моделі будуть оголошені пізніше.Компания Sony расширяет линейку объективов с байонетом E. Новая модель — FE 14 ММ F1.8 GM (SEL14F18GM) — это компактный, светосильный, широкоугольный объектив с диафрагмой F1.8, который позволяет по-новому взглянуть на мир, особенно при съемке пейзажей, архитектуры, звездного неба и интерьеров.

Высокая разрешающая способность при компактной и легкой конструкции.

Новый объектив FE 14 ММ F1.8 GM — компактный и легкий. Его размеры — 8,57 x 4 см, а вес — всего лишь 462,1 г. Передовые оптические технологии обеспечивают высокую разрешающую способность и превосходный контраст. Два усовершенствованных асферических элемента типа XA с высокой точностью обработки поверхности позволяют добиться отличной детализации по всему кадру, даже в углах, и при этом сделать объектив компактным и легким. Два элемента ED со сверхнизкой дисперсией и один элемент Super ED компенсируют хроматические аберрации и улучшают контраст на всех значениях диафрагмы.

Благодаря максимальной диафрагме F1.8 новый объектив позволяет делать качественные снимки с точечными источниками света, например, при съемке звездного неба или других сюжетов в условиях низкой освещенности, без необходимости использовать очень длинную выдержку. Фирменное покрытие Nano AR Coating II улучшает микроконтраст и детализацию благодаря уменьшению бликов и цветных пятен.

Объектив FE 14 ММ F1.8 GM обеспечивает красивый эффект «боке» на диафрагме F1.8 даже при фокусном расстоянии 14 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 24,89 см. Поэтому объектив FE 14 ММ F1.8 GM отлично подходит для крупноплановой фото- и видеосъемки и позволяет получать красивое размытие участков кадров вне фокуса, которым славится серия Sony G Master. Асферические элементы типа XA, 9-лепестковая круглая диафрагма и эффективная компенсация аберраций позволяют художественно «размывать» фон без нежелательного эффекта «луковых колец».

Улучшенный и тихий автофокус.

Два линейных мотора фокусировки типа XD обеспечивают точное наведение на резкость и удержание объекта в фокусе при съемке с малой глубиной резкости на диафрагме F1.8. Это позволяет профессионалам успешно решать свои творческие задачи даже в сложных условиях. Кроме того, новый объектив обеспечивает бесшумную автофокусировку с минимальной вибрацией и позволяет плавно настраивать фокусировку во время съемки видео.

Удобство управления и надежность для профессионалов.

Кнопка блокировки фокуса, переключатель режимов фокусировки и кольцо ручной фокусировки делают съемку более удобной и комфортной. Кнопке блокировки фокуса можно назначить ряд функций в меню камеры. Фокусировочное кольцо с линейным откликом (Linear Response MF) чутко реагирует на вращение и позволяет точно фокусироваться вручную. Кольцо управления диафрагмой упрощает управление диафрагмой. Объектив FE 14 ММ F1.8 GM оснащен задним держателем фильтров, с помощью которого можно устанавливать фильтры в виде пластин: нейтрально-серые, цветокорректирующие, смягчающие и так далее.

Благодаря пылевлагозащищенной конструкции объектив можно использовать для съемки в неблагоприятных погодных условиях. Передняя линза имеет фтористое покрытие, отталкивающее воду, жир и другие загрязнения. Задняя линза имеет такое же покрытие, что помогает сохранить ее поверхность в чистоте при смене светофильтра. А встроенная лепестковая бленда эффективно защищает от бликов и цветных пятен.

Стоимость Sony FE 14 ММ F1.8 GM (SEL14F18GM) и дата старта продаж в Украине модели будут объявлены позже.